הבנתי לתחום האיקומרס החלה בשנת 2012 בזמן שירותי בצה"ל כקצין טכנולוגי.

Get In Touch